Category:Ganafoɔ

Ɛfi Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ghanafo(Gaanafo)

Nkyekyɛmu mu nkyekyɛmu

Saa nkyekyɛmu yi wɔ nkyekyɛmu nkitiwa edidi so yi pɛ.

G

Nkrataa a ɛwɔ nkyekyɛmu "Category:Ganafoɔ"

Nea edidi so yi 200 nkratafa yi yɛ wɔ saa nkyekyɛmu yi, sɛ wo yi fi 230 mu a.

(kratafa a aba kɔ) (Krataa fa a ɛdi hɔ)
(kratafa a aba kɔ) (Krataa fa a ɛdi hɔ)