Nkyekyεmu:Ghana mmrahyɛbadwafoɔ 1997–2001

Ɛfi Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ghana mmrahyɛbadwafoɔ: 1993–19971997–20012001–20052005–20092009–20132013–20172017–20212021–2025

Nkrataa a ɛwɔ nkyekyɛmu "Ghana mmrahyɛbadwafoɔ 1997–2001"

Nea edidi so yi 143 nkratafa yi yɛ wɔ saa nkyekyɛmu yi, sɛ wo yi fi 143 mu a.