Richard Dornu Nartey

Ɛfi Wikipedia
Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu
Richard Dornu Nartey
Mp for Shama
Bere
7 January 1992 – 6 January 2000
ƆmanpanyinJohn Jerry Rawlings
OdikanfoErnest Nii Tachii-Otoo
AnanmusiniAngelina Baiden-Amissah
Ne ho asɛm
Awo bere26 April 1949
Ne manGhanaian
AmanyɔkuoNational Democratic Congress
Sukuu a w'akɔUniversity of Ghana GIMPA
N'adwumaPolitician
N'adwumaadministrator

Richard Dornu Nartey (ɔwo no Oforisuo da ɛtɔso aduonu nsia wɔ afe ahankron ne aduonan nkron)yɛ Ghana Amayɔni na ɔyɛ mmrahyɛbɛdwani ma mmrahybɛdwa a ɛdi kan ne nea ɛtɔso mmienu wɔ ɔma Ghana adwa ɛtɔso nan no mu .Ɔkɔ mmrahyɛbɛdwafie kɔgyina Shama anannu ɛkuro a ɛwɔ atɔeɛ fa mu wɔ Ghana.[1]

Na Abrabɔ Mfitiaseɛ[sesa]

Ɔwo Nartey wɔ afe ahankron ne aduonan nkron wɔ Shama wɔ Ghana.

Ɔsua adeɛ wo University of Ghana ne Ghana Institute of Management ne 1949 at Shama, Ghana.Ɛhɔ na ɔnya abodin nkrataa wɔ kasa Nimdeɛ mu na Ɔnya Diploma abodin nkrataa wɔ Nnwuma ntotoeɛ.[1]

Na Amanyɔsem[sesa]

Ɔyi Nartey sɛ ɔnkɔ mmrahyɛbɛdwafie berɛ a ɔto afe ahankron ne aduokron mmienu Abatoɔ no mu. Na ɔka wɔn a ɔkɔ mmrahyɛbɛdwafie ɛwɔ Ghana Repubrik a ɛtɔso nan wɔ Ghana. Shama mpɛsoa adwa no na Ernest Nii Tachie-Otoo a ɔka Action amanyɔkuo wɔ afe apem ahankron ne aduoson nkron no mu.Na ɔkɔ mmrahyɛbɛdwafie ɛwɔ National Democratic amayɔkuo no din nu.Ɛwɔ afe apem ahankron ne aduonan mmienu mu no amanyɔkuo atitire a ɔwɔ Ghana no wura wura Abatoɔ no mu yɛɛ saa maa nipa dodoɔ a ɔfiri National Democratic Congress amanyɔkuo nipa kuo dodoɔ nɔa na ɔkɔ mmrahyɛbɛdwafie.[2]

Ɛwɔ afe apem ahankron ne aduokron nsia abatoɔ no mu nu ,ɔdi nkunim wɔ mma ɔpepe aduonu ahasonne aduonum nsiaa na ɛgyina hɔ ma aduosa nkron akyerepɔ aduoson firii mma dodoɔ a ɔto no mu.[3][4][5]

Ɔwɔ afe apem ahankron ne aduokron nson no mu no ɔfrɛ amanyɔfoɔ bi sɛ ɔmoa wɔ akwan a ɔman no bɛtu mpɔm .ɔde saa asem yɛ tɔ dea berɛ a na wɔn yɛ anodesɛm dwumadie a

National Commission for Civic Education (NCCEa na wɔn ne asem a eda so ne " sɛnea yɛbɛ tumi de Kabima me nkabi ayɛ dwuma wɔ yɛ dada abrabɔ mu, A ɛyɛ nsem a ɛkɔso wɔ sekondi.[6]

Ne nnwuma[sesa]

Ɔka Mmrahyɛbɛdwafoɔ a na ɔtɔ so firi Ɔpɛpɔn bosome da ɛtɔso nson wɔ afe apem ahankron ne aduokron mmiensa de kɔsii afe mpem mmienu ne bakoo wɔ Ɔpɛpɔn bosome da ɛtɔso nson no mu de maa Shama mpɛsoa na ɔsane yɛ asoeɛ abadiakyerɛ de ma asoeɛ a ɛhwɛ asase ne nnua ho nsem soɔ.[7][8]

Nea ɛfa ne ho[sesa]

Ɔyɛ Owarefoɔ yɛ kristoni.[1]

Beaɛ a menya firiɛ[sesa]