Nkyekyεmu:Mmrahyɛbadwam mpɛsoa a ɛwɔ Asante Mantam

Ɛfi Wikipedia

Nkrataa a ɛwɔ nkyekyɛmu "Mmrahyɛbadwam mpɛsoa a ɛwɔ Asante Mantam"

Nea edidi so yi 50 nkratafa yi yɛ wɔ saa nkyekyɛmu yi, sɛ wo yi fi 50 mu a.