Nkyekyεmu:Akanfo din

Ɛfi Wikipedia

Din a ɛwɔ Akanman mu

Nkyekyɛmu mu nkyekyɛmu

Saa nkyekyɛmu yi wɔ nkyekyɛmu nkitiwa edidi so yi pɛ.

A

Nkrataa a ɛwɔ nkyekyɛmu "Akanfo din"

Nea edidi so yi 14 nkratafa yi yɛ wɔ saa nkyekyɛmu yi, sɛ wo yi fi 14 mu a.