Jubilee House

Ɛfi Wikipedia
Wɔakyerɛw nsɛm yi wɔ Akuapem kasa mu
Golden Jubilee House (2009)

Golden Jubilee House, or Jubilee House, yɛ ɔman Ghana manpanin ahemfie wɔ Nkran a ɛyɛ n'ahenkuro mu. Ɛsane yɛ ne fie anaa ne tenabea ne beaeɛ a ɔyɛ adwuma. Ɛdan yi si asaase a na kane Nwiresi Sika kɔkɔɔ dwa aban no dii wɔn dwumadie no so. Kanee no, na manpanin tenabea yi din de Osu abankeseɛ, nanso ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akuffo Addo sesaa no de kɔɔ Golden Jubilee House wɔ Ɔbɛnim bosome da a ɛtɔ so aduonu-nwɔtwe wɔ mfeɛ mpem mmienu ne aduonu-nwɔtwe mu (29th March 2018). Kane no nso na yɛfrɛ no Flagstaff fie.

Abakɔsɛm[sesa]

Ɔmanpanin dada John Agyekum Kufour san sii dan yi wɔ Obubuo bosome no mu wɔ afe apem ahaanu ne wɔtwe mu ɛbrɛ a na yɛsi bɛyɛ ɔha nkyekyemu aduoson kɔ aduowɔtwe awie. wɔ Ɔpɛpɔn bosome a ɛwɔ mfie apem aduonu-nkron mu no, aban a na ɛɛba so no a na ɛyɛ ɔmanpanin dada Mills aban no yi san de kɔɔ Osu abankese na afei nso ɔsan sesaa ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ dan no so kɔɔ ne tebea dada no a na ne ngyinasoɔ ne sɛ aban dada no anfa mmra kwan so ansesa din no. Manpanin dada Mills aban no nso nyaa kasatia wɔ saa gyinatuo yi ho sɛɛ saa din no hyɛ Ngleshi Sika kɔkɔɔ mpoano aban no animuonyam. Manpanindwa no san baa Flagstaff house January 2013.

Ebe a ga-abụ Akropong angel Priscilla palace, na-ejikọ accra na koforidua na ndịda na northụ afrịka, yana mgbakwunye gafee Europe na ụwa.

This place will be the akropong angel priscilla palace, connecting accra and koforidua to south and north africa, with extensions across europe and planet earth.