United Gold Coast Convention

Ɛfi Wikipedia
Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu
United Gold Coast Convention
ƆkandifoɔGeorge Alfred Grant
SecretaryKwame Nkrumah
SpokespersonKwame Nkrumah
FounderJ. B. Danquah
The Big Six
Bre a wɔde sii hɔ4 August 1947
Dissolved1952
AsoɛeAccra
IdeologyConservatism[1][2]
Political positionCentre-right[1]
1951 elections2

Na United Gold Coast Convention (UGCC) yɛ amanyɔkuo a wɔtee no wɔ afe apem ahankron ne aduanan nson a wɔn botaeɛ ne sɛ wɔde Ghana faahodie bɛfiri British Colonial mpaninfoɔ berɛ a Second World Wae no kɔɔ awieeɛ.[3] United Gold Coast Convention yii ne mpanimfoɔ a na Kwame Nkrumah, a na ɔyɛ ɔtwerɛtwerɛfoɔ ka ho. Berɛ a wɔbɔɔ Nkrumah soboɔ wɔ n'adesua mu no, wɔkyerɛ no de no tomm.[4] UGCC afedie no tɔɔ fam na Kwame Nkrumah kɔtee Convention People's Party (CPP) a ne botaeɛ ne sɛ ɔno nkoaa bɛboa ɔman.[5]

Abakɔsɛm[sesa]

Wɔ afe apem ahankron ne aduanan mu no, abibirem dwadifoɔ bi te sɛ George Alfred Grant ("Paa Grant"), ayɛ krado sɛ wɔbɛboa amanyɔkuo anamɔntuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛkyerɛ yɛn ɔpɛpa a wɔwɔ a wɔde bɛda basabasayɛ ne ateetee nnoɔma a ɛkɔɔ so mu. J.B Danquah na ɔyɛ amanyɔkuo no kɔfabaeɛ wɔ ɔsanaa bosome da a ɛtɔ so nan wɔ afe apem ahankron ne aduanan nson mu a na ahemfo, animdefoɔ ne mmaranimfoɔ,[6]R.A Awoonor-Williams, Robert Samuel Blay, Edward Akufo-Addo ne Emmanuel Obetsebi-Lamptey ka ho.[7]

ɔpɛnimaa bosome da a ɛtɔ so du mu wɔ afe apem ahankron ne aduanan nson mu no, Kwame Nkrumah sane kɔɔ Gold Coast, ɔgyee Danquah adesrɛ krataa a ɛse ɔmmɛyɛ UGCC twerɛtwerɛfoɔ. Ebenezer Ako-Adjei a na ɔka nnipa akukudam nsia no ho no dii Nkrumah ho adanseɛ berɛ a wɔreto nsa afrɛ no no, berɛ a ɔhyiaa no wɔ Lincoln Suapɔn. [8]Na wɔma Nkrumah £250 akatua na Paa Grant tuaa kodoɔ a ɛfiri Liverpool a ɛwɔ England ka de no baa Gold Coast.[9] Danquah ne Nkrumah ampene kwan a wɔpɛ sɛ wɔde faahodie anamɔntuo no fa na obiara faa ne kwan mfeɛ mmienu akyi.[10] Nkrumah kɔɔ so tee Convention People's Party wɔ afe apem ahankron ne aduanan nkron na ɛbɛyɛ ɔmanpanin a ɔdikan a ɔgyee faahodie maa Ghana. [10]Nkrumah ne ekuo mma no hyiaa mu wɔ Saltpond, kuro a ɛwɔ mfimfini mantam. Wɔkyerɛ sɛ Nkrumah poo nnipa faahodie anamɔntuo a n a wɔpɛ sɛ wɔtu.[11] UGCC ammɔ mmɔden wɔ afe apem ahankron ne aduonum baako abatoɔ nom,wɔnyini nkonwa mmienu pɛ. Afe a na ɛdi soɔ , wɔne National Democratic Party ka bomm a ɛhaa CPP kuo mma no, maa wɔtee Ghana Congress Party.[12]

Beaeɛ a menyaa mmoa firiiɛ[sesa]

 1. 1.0 1.1 Aubynn, Anthony Kwesi (2002). "Behind the Transparent Ballot Box: The Significance of the 1990s Elections in Ghana". Multi-Party Elections in Africa. James Currey. p. 77.
 2. Firmin-Sellers, Kathryn (1999). "The Concentration of Authority: Constitutional Creation in the Gold Coast, 1950". Polycentric Governance and Development. University of Michigan Press. p. 191.
 3. https://dx.doi.org/10.5040/9781474249454.ch-009
 4. https://dx.doi.org/10.1093/ww/9780199540884.013.u158013
 5. https://dx.doi.org/10.2307/j.ctvk3gm60.9
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio_University_Press
 7. https://www.graphic.com.gh/news/politics/ghana-pays-tribute-to-founders.html
 8. https://dx.doi.org/10.2307/j.ctvk3gm60.9
 9. Birmingham, David, Kwame Nkrumah: The Father of African Nationalism (revised edition), Ohio University Press, 1998.
 10. 10.0 10.1 https://dx.doi.org/10.1628/978-3-16-158695-8
 11. https://dailyguidenetwork.com/283102-2/
 12. "The Gold Coast on trial: parties and personalities of the new order". The Times. 4 June 1951.