Akuapem Twi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Akuapem Twi yɛ kasa a, Nipa dodow a wɔwɔ Ghana, Ɔman a ɛwɔ Abibrim atɔe fam no Ka. Wɔn a wɔka saa kasa yi, wɔ apuei mantam wɔ Ɔman Ghana mu. Kurow ne Mmusua a wɔka saa Akuapem Twi yi fi ase wɔ Aburi, Ahwerease, Ɔbosomase, Tutu, Manpɔn, Manfe, Akropɔn, Adukrom, Latɛ, Akwam, Akrade Ne Wɔ nkurow nketewa a wɔkeka ho. Nkurow foforo a Wɔnso ka saa Akuapem Twi yi ne Nsawam, Akosombo, Atimpoku ne wɔn Nkurow nketewa ne Akura a ɛkekaho. Eyinom akyi no, Nnipa Dodow a wɔyɛ Ghanafo no na wɔte and wɔka sa Kasa yi.