Ɛmo tuo

Ɛfi Wikipedia
Wɔakyerɛw nsɛm yi wɔ Akuapem kasa mu
Omo tuo with groundnut soup and meat.

Omo tuo(About this soundpronounciation of "Omo tuo" ) (rice balls) yɛ Ghanafoɔ aduan a wɔde ɛmo na ɛyɛ. Mpɛn pii no wɔde ɛmo a emu abubu anaa ɛmo atenten a wɔahyɛda abubu mu na ɛnoa. Wɔde nsu pii na ɛnoa saa ɛmo yi sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmo no bɛben no na ayɛ mmerɛw paa. Ɛno akyi no wɔka ɛmo no ma ɛyɛ Ghana|nkuruwankruwa te sɛ bɔɔl. Wɔ Gaana no wɔde nkate nkwan anaa abɛ nkwan na edi omotuo. Wɔ Nigeria no wɔde nkruma nkwan bi a wɔfrɛ no miyan kuka na edi.

Sɛnea wɔ yɛ no[sesa]

Mpɛn pii no yɛde ɛmoo a abubu nketenkete anaa sɛ ɛmoo a ɛwowa a yabubu mu ama no ayɛ nketenkete na ɛyɛ. Yɛde nsuo bebree na ɛnoa ɛmoo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ mmerɛ. Yɛka ɛmoo no mano yɛ fekɔfekɔ, sɛ wowie a na woabobɔ no kurukuruwa sɛdeɛ wopɛ no.[1]Ghana no yɛde di nkwan bi te sɛ nkatenkwan anaa sɛ abɛnkwan. Wɔ Nigeria no wɔde "miyan kuka"(kyenkase nkwan) ka ho di.[2]

Beaɛ a menyaa mmoa firiiɛ.[sesa]

  1. "Ghana Food Rice". ghanaweb.com. Retrieved 4 October201
  2. "Ghana: Omo Tuo". 196 flavors. 2019-06-29. Retrieved 2019-12-31