Ɔmanpanin

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ɔmanpanin yɛ nipa tintina ni a ɔda Ɔman biara ano. Din a ɔde ma saa nipa yi anaa ne diberɛ tumi sesa wɔ nkuro ahodoɔ so.