Nku

Ɛfi Wikipedia

Nku yɛ biribi a ɛyɛ sradeɛ a ɛtumi yɛ mmerɛ sɛ nsuo a wɔde fa tiri nwii mu. Deɛ nku yɛ pa ara ne sɛ, ɛma tiri nwii no ani yɛ fɛ na ama no anya ahoɔden nso. Ɛkyɛ sene nnoɔma nkaeɛ a wɔde yɛ tiri nwi mu, na ɛwɔ sɛ wohohoro nwi no mu mpɛn bebree ansa na ne nyinaa atumi afiri mu. Mfiha du-nwɔtwe ne du-nkron berɛ mu nku no na ɛyɛ sradeɛ nko ara. Nnɛ berɛ yi mu deɛ, wɔde ngohwam ne ɛwoɔ afrafra mu ayɛ no yie. Ɛsiane sɛ nku boa ma tiri nwii yɛ den nti ɛboa ma sɛ wopɛsɛ wosiesie ho a, ɛyɛ fɛ na wommerɛ koraa.[1]

Beaeɛ a menyaa mmoa firiiɛ[sesa]

  1. http://www.etymonline.com/index.php?search=pomade&searchmode=none