J. N. K. Taylor

Ɛfi Wikipedia

Taylor someɛ sɛ abotire ho afutuo, ɔman mmaranimfoɔ,ɔman mmaranimfoɔ panyin, mmaranimfoɔ panyin a ɔreyɛ adwuma ɛna panyin a ɔhwɛ atɛntrenee so wɔ afe apem ahankron ne aduosia nkron(1969).