Jump to content

Anuanom

Ɛfi Wikipedia

Onua yɛ obusuani a anyɛ yiye koraa no ɔne asɛm no kyɛ ɔwofo biako. Onua barima yɛ onua na onua a ɔyɛ ɔbea yɛ onuawa. Obi a onni nuanom no yɛ abofra koro pɛ.

Bere a tebea horow bi betumi ama wɔatete anuanom wɔ ɔkwan soronko so (te sɛ mmofra a wɔhwɛ wɔn wɔ mmofraase) no, aman dodow no ara wɔ anuanom a wɔbom nyin. Eyi ma nkate mu abusuabɔ a emu yɛ den ba, a wobu anuanom sɛ abusuabɔ soronko bi ma n’ankasa ho. Nkate mu abusuabɔ a ɛda anuanom ntam no taa yɛ den na nneɛma te sɛ awofo ayaresa, awo nhyehyɛe, nipasu, ne ankorankoro osuahu ahorow a ɛwɔ abusua no akyi na ɛma wonya so nkɛntɛnso.[1]

Aduruyɛ mu no, onua a ɔyɛ pɛ yɛ obusuani a ɔdi kan na onua fa yɛ obusuani a ɔtɔ so mmienu sɛdeɛ wɔyɛ abusuafoɔ 50% ne 25%.[2][3]

Nkyerɛase ahorow[sesa]

Wɔsan de asɛmfua onuayɛ bae wɔ afe 1903 mu wɔ asɛm bi a ɛwɔ Bioometrika mu, sɛ nkyerɛase a wɔde maa German Geschwister, efisɛ wɔmfaa nni dwuma fi 1425.[4][5]

Anuanom anaa anuanom a wɔyɛ pɛ (anuanom mmea anaa anuanom mmarima [a wɔyɛ pɛ]) wɔ awofo koro a wɔwoo wɔn. Anuanom a wɔyɛ pɛ nso yɛ anuanom a wɔtaa yɛ.[citation needed] Twins yɛ anuanom a wɔwo wɔn bere koro mu.[citation needed] Mpɛn pii no, mmanoma a wɔwɔ abusuabɔ a emu yɛ den benya twin kasa fi nkokoaabere mu, kasa a wɔkyɛ nkutoo ne ate ase wɔ abien no ntam. Nhwehwɛmu ahorow kyerɛ sɛ ɛte sɛ nea mmanoma a wɔyɛ pɛ no da mmanoma kasa pii adi sen mmanoma a wɔyɛ anuanom. Sɛ obi di bɛyɛ mfe 3 a, mpɛn pii no, mmanoma kasa ba awiei.[6] Mpɛn pii no, mmanoma wɔ abusuabɔ kɛse esiane sɛ wɔbom nyin na wɔadi mfe koro nti.

Anuanom mma (nuanom mma anaa anuanom mma) yɛ nnipa a wɔne ɔwofo biako. Ebia wɔwɔ ɛna koro nanso ɛsono agyanom (wɔ saa tebea no mu no, wonim wɔn sɛ anuanom a wɔwɔ awotwaa mu anaasɛ ɛnanom mu anuanom fa), anaasɛ ebia wɔwɔ agya koro nanso ɛsono ɛnanom (wɔ saa tebea yi mu no, wonim wɔn sɛ anuanom a wɔyɛ agya anaa agya fa -nuanom.Wɔ mmara mu no, wɔde asɛmfua consanguine si agnate ananmu)..[citation needed] Wɔ mmara mu (ne titiriw no agyapade ho mmara) mu no, wɔtaa ma anuanom a wɔyɛ fa no ayaresa a ɛne anuanom a wɔyɛ mũ de no nyɛ pɛ. Bere bi Engiresifo mmara dedaw a wɔtaa de di dwuma no de pɛyɛ a enni hɔ kaa mmara a ɛfa adedi a wonni agyapade ho no ho, na na anuanom fa gye wɔn nuanom a wonni agyapade no agyapade fa pɛ te sɛ anuanom a wɔwɔ mogya mũ no nyinaa. Wɔayi ayaresa a ɛnteɛ a ɛte sɛɛ no ​​afi hɔ koraa wɔ England,[7] nanso ɛda so ara wɔ hɔ wɔ U.S. mantam Florida mu.[8]

Anuanom nkyem anan mu abiɛsa wɔ ɔwofo biako mu, bere a awofo a wɔnkyɛ no yɛ abusuafo a edi kan ma wɔn ho wɔn ho, sɛ nhwɛso no, sɛ ɔbarima bi wɔ mma ne mmea baanu a wɔyɛ anuanom mmea, anaasɛ ɔbea bi ne ɔbarima ne ne babarima wɔ mma a. Wɔ nea edi kan no mu no, mmofra no yɛ anuanom mma ne wɔn nuanom mma a wodi kan nso; nea ɛto so abien no mu no, mmofra no yɛ anuanom fa ne avuncular pair nso. Wɔyɛ awosu mu abusuabɔ a ɛbɛn sen anuanom fa nanso wɔn awosu mu bɛn wɔn kɛse sen anuanom a wɔyɛ pɛ,[9] awosu mu abusuabɔ bi a ɛntaa nsi wɔ nnipa mu na wonsuaa ho ade pii.[10]

Diblings, portmanteau a ɛyɛ onua a ɔde mae, anaasɛ onua a ɔde mae nyinsɛn no, anaasɛ onua a ɔde mae-sperm no, nam nkesua anaa mmadwoa a wɔde ama so na ɛka bom wɔ abɔde mu.[11][12] Diblings yɛ anuanom wɔ awosu mu ɛwom sɛ ɛnyɛ mmara kwan so de esiane abusua hokwan ne agyapade nti. Wohu sɛ ntoboa a wɔmmɔ din no de nsɛnnennen ka aware nhyehyɛe no ho.

Non mogya mu abusuabɔ

Ɛnam abusuabɔ so na ɛfa ho:

Stepsiblings (stepbrothers anaa stepsisters) yɛ obi mpena mma a wofi abusuabɔ bi a atwam mu.

Anuanom a wɔagye wɔn ayɛ wɔn mma no, obi a ɔyɛ obiako a ɔyɛ ne ba na ɔfoforo no yɛ ɔwofo a ɔfa ne ba anaa ɔwofo ankasa na ɔtete no.

Anuanom asewnom yɛ obi hokafo nuanom, ne nuabarima hokafo, anaa ne hokafo nuabarima hokafo.[13][14] Wobetumi nso afrɛ obi hokafo nuabarima hokafo sɛ ɔyɔnko nuanom.[15][16]

Ɛnyɛ nea ɛfa ho:

Anuanom a wɔtete wɔn no yɛ mmofra a wɔtete wɔn wɔ fie koro no ara mu: obi awofo (wofo) mma a wɔhwɛ wɔn, anaasɛ obi a ɔtete no mma anaa mmofra a wɔhwɛ wɔn.[17][18][19]

Nyame nuanom yɛ nyame agya anaa nyame maame mma anaa agya anaa ɛna nyame mma.[citation needed]

Anuanom a wɔma nufusu yɛ mmofra a ɔbea koro no ara ama wɔn nufu. Saa abusuabɔ yi wɔ amammerɛ ahorow a ɛwɔ nufusu abusuafo ne Islam mmara mu.[citation needed]

Cross-siblings yɛ ankorankoro a wɔkyɛ anuanom fa biako anaa nea ɛboro saa; sɛ anyɛ yiye koraa no, onipa biako wɔ ɛna no nuabarima biako ne anyɛ yiye koraa no agya no nuanom fa biako a, ɛna ne agya nuanom fa no yɛ anuanom a wɔyɛ mmeamudua ma wɔn ho wɔn ho.[20][adwenem naayɛ – ka ho asɛm].

Consanguinity ne awosu mu nneɛma[sesa]

Consanguinity yɛ susudua a ɛkyerɛ sɛnea nnipa bɔ abusua kɛse.[21] Awosu mu abusuabɔ kyerɛ awosu mu nkwaadɔm dodow a obi wɔ. Sɛnea nnipa nyinaa kyɛ bɛboro 99% wɔ awosu mu nkwaadɔm koro no ara mu no, consanguinity ho hia ma awosu mu nkwaadɔm no fa ketewaa bi a ɛsono nnipa ahorow ntam nkutoo.[22] Awosu mu nkwaadɔm a wonya no wɔ ade bi a ɛba kwa,[22] na ɛsono saa nsusuwii abien yi.[23] Consaguinity so tew fa wɔ awo ntoatoaso biara a wɔtetew mu denam wɔn nana a wɔbom yɛ nnansa yi ara no so. Anuanom yɛ abusuafo 50% denam consanguinity so sɛnea awo ntoatoaso abien tetew wɔn ho fi wɔn ho wɔn ho ho (onua fi ɔwofo kosi onua) na wɔkyɛ awofo baanu sɛ nananom a wɔbom yɛ.

Onuayɛ mmanoma yɛ onua na ɛno nti ɔne abusuafo 50% consanguinity.[24] Anuanom mmanoma no awosu nsɛ kɛse te sɛ anuanom a wɔyɛ daa no. Sɛnea mmanoma a wɔyɛ pɛ no fi zygote koro mu no, wɔn nana a wɔbom yɛ nnansa yi ara ne wɔn ho wɔn ho. Wɔyɛ awosu mu ade koro na wɔyɛ abusuafo 100% bere a awo ntoatoaso a ɛnyɛ hwee na ɛpaapae wɔn mu.[22] Nyansahufo ayɛ nhwehwɛmu a ɛfa mmanoma ho de ahwehwɛ dwuma a awosu ne nneɛma a atwa yɛn ho ahyia di wɔ su ahorow a ɛba no mu. Nhwehwɛmu a ɛte saa no hwehwɛ mpɛn dodow a mmanoma a wɔyɛ pɛ no wɔ suban su koro no ara mu na wɔde toto mpɛn dodow a mmanoma a wɔyɛ anuanom wɔ su koro no ara ho.[citation needed] Wɔ nhwehwɛmu afoforo mu no, wɔtete mmanoma wɔ mmusua ahorow mu, na nhwehwɛmu ahorow de suban su bi a wɔde kɔ baabi foforo no toto ho denam abusua no mu tebea ne su biako a ɛwɔ mmanoma a wɔyɛ pɛ ntam. Saa nhwehwɛmu yi ada no adi sɛ wɔ nipasu su ahorow a wonim sɛ ɛyɛ agyapade ho no, awosu di dwuma kɛse wɔ asetra nyinaa mu na edi dwuma kɛse mpo wɔ mfe a edi kan no mu.[25]

Anuanom fa yɛ abusuafo 25% denam abusuafo so sɛnea wɔkyɛ ɔwofo biako na awo ntoatoaso abien na ɛtetew wɔn ho wɔn ho ho. Hokwan ketewaa bi wɔ hɔ sɛ ebia anuanom baanu a wɔyɛ fa biara renkyɛ awosu mu nkwaadɔm biara, sɛ wɔannya nkwaboaa koro no ara biara amfi wɔn ɔwofo a wɔkyɛ mu no hɔ a. Eyi betumi ayɛ yiye ama anuanom a wɔyɛ pɛ nso, ɛwom sɛ ɛnyɛ nea ɛbɛyɛ yiye mpo de. Nanso esiane sɛnea nkwaboaa a ɛne ne ho di nsɛ sesa awosu mu nkwaadɔm (esiane nkwaboaa a ɛtwam wɔ meiosis mu nti) bere a ɛwo anaa mmadwoa nkwammoaa renyin no nti, ɛkame ayɛ sɛ asiane a ɛwɔ hɔ sɛ eyi bɛba ankasa da no nni hɔ.

Obi betumi akyɛ nea ɛboro gyinapɛn consanguinity ne ne nuabarima sɛ n’awofo yɛ abusuafo a (coefficient of inbreeding no boro zero)..[citation needed] Nea ɛyɛ anigye no, anuanom fa betumi ayɛ abusuabɔ denam sɛ "anuanom nkyem anan mu abiɛsa" (related by 3/ 8) sɛ wɔn awofo a wɔnkyɛ wɔn no wɔ consanguinity 50% a. Wei kyerɛ sɛ awofoɔ a wɔnkyɛ no yɛ anuanom, ɛma wɔn nuanom fa no yɛ nuanom mmarima, anaa ɔwofoɔ ne abofra, na ɛma wɔyɛ wɔn nuabea ne ne nua barima fa.[26]

Awo nhyehyɛe[sesa]

Awo nhyehyɛe yɛ dibea a obi adi wɔ ne nuanom mu sɛnea mfe a wadi te. Mpɛn pii no, nhwehwɛmufo kyekyɛ anuanom mu sɛ "mpanyin", "mfinimfini abofra", ne "nkumaa" anaasɛ wɔkyerɛ nsonsonoe a ɛda "abakan" ne "akyiri yi" ntam ara kwa.

Wɔtaa gye di sɛ awo nhyehyɛe wɔ pop adwene ne nneyɛe ho adesua ne amammerɛ a agye din mu no nya adwene mu nkɔso ne nipasu so nkɛntɛnso kɛse na ɛtra hɔ daa. Sɛ nhwɛso no, wohu mmakan sɛ wɔyɛ nnipa a wɔyɛ katee na wotumi yɛ nneɛma pii, mmofra a wɔwɔ mfinimfini sɛ abɔde mu ntamgyinafo, na wobu mmofra nkumaa sɛ wɔyɛ nnipa a wɔn ho yɛ fɛ na wɔpɛ nnipa pii. Ɛmfa ho sɛ ɛwɔ ɔmanfo anim daa no, nhwehwɛmu ahorow ntumi mmaa nneɛma a emu da hɔ, ɛfata, na ɛyɛ den mma bere nyinaa. Enti, anya abodin a ɛyɛ atoro-adwene ho nimdeɛ wɔ nyansahu adwene ho nimdefo kuw no mu.[27]

Abakɔsɛm

Wobetumi ahwehwɛ awo nhyehyɛe ho nsusuwii ne adesua no afi Francisco Galton (1822–1911) nsusuwii a ɛfa awo nhyehyɛe ne nea ɛkorɔn ho ne Alfred Adler (1870–1937) nsusuwii a ɛfa awo nhyehyɛe ne nipasu su ho no mu.[citation needed

Galton na ɔkyerɛwee

Wɔ ne nhoma English Men of Science: Their Nature and Nurture (1874) mu no, Galton kae sɛ nnwom hyehyɛfo ne nyansahufo a wɔagye din no yɛ wɔn a wɔyɛ abakan dodo.[28] Ɔkaa nneɛma atitiriw abiɛsa a enti mpɛn pii no mmakan da nsow kɛse ho asɛm:

Mfitiase mmara: mmakan nya wɔn awofo sikasɛm mu ahonyade de toa wɔn nhomasua so.[28]

Wɔma mmakan asɛyɛde pii sen wɔn nuanom nkumaa na wɔn awofo ne wɔn di kɛse sɛ ahokafo.[28]

Wɔde wɔn adwene si mmakan so kɛse na wonya aduannuru wɔ mmusua a wɔn sikasɛm tebea sua mu.[28]

Adler na ɔkyerɛwee

Wɔn a Wodi Kan: Abusua dwumadi ahorow a ɛfa akannifo ne tumidi ho a wodi ho dwuma, otie ma protocol ne hierarchy. Hwehwɛ na wopɛ nhyehyɛe, nhyehyɛe ne gyinapɛn ne mmara a wodi so. Wɔde wɔn ho hyɛ botae a wɔde pere wɔn ho suban mu bere a wɔn asetra gyina nkɔso ne nea wɔatumi ayɛ ho nsɛmti ahorow so no. Wosuro sɛ wɔbɛhwere wɔn dibea wɔ mpanyimfo no atifi.[29]

Mfinimfini Mmofra: Te nka sɛ mmusua a wɔatu wɔn afi mu bere a wonni abofra a odi kan no a wodi kan ne "adwene a ɛboaboa ano nnansa yi ara" a akumaa no de ba no. Saa mmofra yi taa yɛ adwumaden kɛse de yi wɔn ho fi wɔn nuanom ho, de bɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ nipasu soronko na ɛyɛ ankorankoro de ama wɔn ho bere a wɔte nka sɛ "wɔapiapia wɔn afi" wɔn mmusua mu no.

Mmofra nkumaa: Wɔte nka sɛ wɔn ho nni asɛm sɛ wɔde toto anuanom a wɔanyinyin ho a, wɔtaa bu wɔn sɛ wonni ahoɔden anaa osuahu pii ma enti wɔde wɔn ho hyɛ mu na wɔsɛe wɔn. Esiane eyi nti, wɔn ho akokwaw wɔ afoforo a wɔtwetwe wɔn/wɔtwetwe wɔn ho sɛ wɔnyɛ nneɛma mma wɔn anaasɛ wɔmfa mma wɔn no mu. Eyi boa ma wonya wɔn ho mfonini sɛ wɔpɛ nnipa na wɔpɛ nnipa pii, bere a wɔde wɔn ho hyɛ nneyɛe a ɛhwehwɛ adwene mu de di wɔn ahiade ho dwuma no.[30]

Nneɛma a wɔahu wɔ bere yi mu

Ɛnnɛ, sintɔ ahorow ne nea enhyia wɔ awo nhyehyɛe ho nhwehwɛmu mu no ma ne nokwaredi fi hɔ. Ɛyɛ den yiye sɛ wobedi nneɛma a ɛfa awo nhyehyɛe ho nkutoo so, na enti nhwehwɛmu dodow no ara de nea efi mu ba a emu nna hɔ ba.[29] Nea wɔde ahyɛ awo nhyehyɛe ho nsusuwii ahorow mu ne abɔde ne ntetee ho akyinnyegye. Wɔabɔ no agu sɛ biribi awosu wɔ gyinabea a wɔwo obi wom no mu, na ɛno nti ɛde dwuma a wɔahyɛ ato hɔ ba. Awo nhyehyɛe nni awosu mu nnyinaso biara.[31]

Nanso asetra mu nkitahodi a ɛba esiane awo nhyehyɛe nti no ne nea ɛda nsow sen biara. Anuanom a wɔanyinyin taa bɛyɛ suban ho nhwɛsofo, na anuanom nkumaa bɛyɛ asuafo ne wɔn a wɔhwɛ so. Anuanom a wɔanyinyin wɔ nkɔso mu mfaso wɔ adwene ne asetra mu nyinaa. Dwuma a awo nhyehyɛe di nso gyina abusua tebea so kɛse na ɛsono emu biara kɛse. Abusua kɛse, anuanom a wohu wɔn, mfe a wɔadi, nhwɛso, awofoyɛ ho akwan, ɔbarima ne ɔbea nna, adesuakuw, abusuakuw, ne suban nyinaa yɛ nneɛma a ɛsakra a ɛyɛ ahodwiriw a ebetumi anya suban so nkɛntɛnso na enti wosusuw sɛ awo akuw pɔtee bi suban. Nhwehwɛmu a wɔyɛe wɔ awo nhyehyɛe ho no wɔ abusuabɔ a emu yɛ den ampa, nanso, wɔ mmeae te sɛ nyansa ne nipadua mu nneɛma, nanso ɛda adi sɛ nneɛma afoforo a ɛnyɛ awo gyinabea ankasa na ɛde ba. Nhwehwɛmu bi ada no adi sɛ sɛ wɔkyekyem pɛpɛɛpɛ a, mmofra a wodi kan no IQ kɔ soro kakra sen mmofra a wɔawo wɔn akyiri yi.[33] Nanso, nhwehwɛmu afoforo nhu nkɛntɛnso a ɛte saa biara.[34] Wɔahu sɛ mmofra a wodi kan no nya nkontaa abiɛsa sɛ wɔde toto mmofra a wɔwo wɔn a wɔto so abien ho a, na sɛ wɔkyekyem pɛpɛɛpɛ a, mmofra a wɔwo wɔn ntɛm wɔ abusua bi mu no yɛ tenten na wɔn mu duru dɔɔso sen wɔn a wɔwo wɔn akyiri yi no.[27] Nanso, ɛrentumi nyɛ yiye sɛ wɔbɛka awo nhyehyɛe su ahorow ho asɛm wɔ ɔkwan a ɛkɔ akyiri so na wɔde adi dwuma wɔ amansan nyinaa mu wɔ ankorankoro a wɔwɔ saa kuw ketewa no mu nyinaa ho.

Nnɛyi nkyerɛkyerɛmu ahorow a ɛfa nneɛma a wɔahu wɔ IQ ho

Nneɛma a wɔde di dwuma ho nhwɛso

(Blake, 1981) de nneɛma abiɛsa a ebetumi ama anuanom a wɔanyinyin nya nkontaa a ɛkɔ soro wɔ IQ sɔhwɛ ahorow mu no ma:[28]

Awofo nneɛma wɔ anohyeto, mmofra a wodi kan nya saa nneɛma yi ho kwan a edi mũ na edi kan.[28]

Bere a mmofra dodow a wɔwɔ abusua bi mu kɔ soro no, dodow no ara na ɛsɛ sɛ wɔkyɛ nneɛma pii.[28]

Saa awofoɔ nneɛma yi wɔ nkɛntɛnsoɔ titire wɔ abofra bi nwomasua mu nkonimdie so.[28]

Nhyiam ho nhwɛso

Robert Zajonc hyɛɛ nyansa sɛ adwene mu tebea a ɛwɔ abusua bi mu no sesa bere nyinaa esiane nneɛma abiɛsa nti, na ɛno nti ɛma mmofra a wodi kan awo wɔn adwene mu nkɔso ho kwan kɛse:[28]

Ɛho nhia sɛ abakan no kyɛ awofo adwene na wonya wɔn awofo adwene koraa. Anuanom pii a wɔwɔ abusua no mu no to adwene a wɔde si wɔn mu biara so no ano hye.[28]

Abakan nya mpanyimfo kasa pii. Wɔn a wɔwo wɔn akyiri yi no nya wɔn nuanom mpanyimfo kasa a ɛnyɛ nea ɛho akokwaw kɛse no.[28]

Ɛsɛ sɛ mmakan ne anuanom mpanyimfo bua nsɛmmisa na wɔkyerɛkyerɛ nneɛma mu kyerɛ anuanom nkumaa, na wɔyɛ wɔn ade sɛ akyerɛkyerɛfo. Eyi ma wɔn adwene mu nsɛm ne kasa ho nimdeɛ a wɔde di dwuma no nya nkɔso.[28]

Wɔ 1996 mu no, wɔsan nyaa nyansahu a ɛwɔ awo nhyehyɛe akyi ho anigye bere a wotintim Frank Sulloway nhoma Born To Rebel no. Wɔ nhoma yi mu no, Sulloway kyerɛ sɛ abakan no ani gye ho kɛse, wodi asetram tumi kɛse, wɔn adwene nhyia pii, na wɔn ani nnye nsusuwii foforo ho kɛse bere a wɔde toto mmofra a wɔawo wɔn akyiri yi ho no. Bere a ɛte sɛ nea ɛyɛ osuahu ne nhomasua mu de, sɛnea wɔatwe adwene asi nhwehwɛmu pii so wɔ nhoma no nyinaa mu no, wɔtaa kasa tia no sɛ ɛyɛ anuanom ne awo nhyehyɛe no nyinaa ho kyerɛwtohɔ a ɛyɛ animhwɛ na enni mũ. Esiane sɛ ɛyɛ ayɛsɛm nti, nhwehwɛmu ne nsusuwii ahorow a wɔde too gua wɔ ne nyinaa mu no, nhomanimfo afoforo ankasa atia na atipɛnfo ahwɛ mu ansa na wɔreyi no adi.[35]Nwoma mu nhwehwɛmu a ɛhwehwɛ nhwehwɛmu pii mu na wɔabɔ mmɔden sɛ ɛbɛhwɛ nneɛma a ɛsakra a ɛyɛ ahodwiriw so no taa hu nkɛntɛnso kakraa bi wɔ awo ho nhyehyɛe a ɛfa nipasu ho.[36][37] Wɔ ne nyansahu nhoma ahorow mu nhwehwɛmu mu no, Judith Rich Harris kyerɛ sɛ ebia awo nhyehyɛe mu nsunsuanso wɔ abusua a wofi mu no mu, nanso ɛnyɛ nipasu afa horow a ɛtra hɔ daa.[38]

Wɔ nneyɛe mu no, awo nhyehyɛe ho nhwehwɛmu a wɔyɛ no nhyehyɛe mu no yɛ asɛnnennen efisɛ ɛyɛ den sɛ wobedi so ama nneɛma a ɛsakra a akontaabu kyerɛ sɛ ɛne awo nhyehyɛe wɔ abusuabɔ no nyinaa. Sɛ nhwɛso no, mpɛn pii no, mmusua akɛse no asetra ne sikasɛm tebea sua sen mmusua nketewa, enti ɛda adi sɛ mmofra a wɔwo wɔn a wɔwoo wɔn mprɛnsa no fi mmusua a wodi hia mu sen mmofra a wodi kan no. Mmofra ntam kwan a ɛda wɔn ntam, ɔkwan a wɔfa so yɛ awofo, ne ɔbarima ne ɔbea nna yɛ nneɛma foforo a ɛsɛ sɛ wosusuw ho.

Suban a ɛsan akyi bere a wɔawo no[sesa]

Akokoaa foforo a ɔbɛba no yɛ adwennwene titiriw ma mmakan ne anuanom a wɔadi fi mfe 3 kosi 5. Suban a ɛsan n’akyi ne nneyɛe a ɛyɛ basabasa te sɛ akokoaa no a wɔde di dwuma ɔkwammɔne so nso betumi aba. Wobu saa sɛnkyerɛnne ahorow yi nyinaa sɛ ɛyɛ nea ɛtaa ba na ɛfata wɔ nkɔso mu ma mmofra a wɔadi fi mfe 3–5.[citation needed] Bere a wobetumi asiw ebinom ano no, wobetumi ama nea aka no atu mpɔn wɔ asram kakraa bi mu. Ebia nneyɛe a ɛsan n’akyi no bi ne toa a wɔhwehwɛ, nsateaa a wɔnom, adesrɛ a wɔde bɛma sɛ wɔmfa mpaboa nhyɛ (sɛ wɔatete no wɔ tiafi mu mpo a), anaasɛ wɔbɛsrɛ sɛ wɔmfa ntama a wɔde bɔ wɔn ho ban nkɔ.

Suban a ɛsan n’akyi yɛ ɔkwan a abofra no fa so hwehwɛ sɛ awofo no dɔ wɔn na wɔde wɔn adwene si so.

Amerika Mmofra Ayaresabea Sukuu no kyerɛ[citation needed] sɛ sɛ́ anka awofo bɛkasa atia anaasɛ wɔbɛka akyerɛ mmofra sɛ wɔnyɛ wɔn mfe ho ade no, ɛsɛ sɛ wɔde wɔn abisade ahorow no tom ara kwa a wɔrenhaw wɔn. Ɛrenkyɛ mmofra a asɛm no aka wɔn no bɛsan akɔ wɔn dwumadi a wɔtaa yɛ no so bere a wobehu sɛ mprempren wɔanya baabi a ɛho hia wɔ abusua no mu te sɛ onua foforo no ara pɛ no. Wobetumi ama nneyɛe no mu dodow no ara atu mpɔn wɔ asram kakraa bi mu.

Michigan Sukuupɔn Akwahosan Nhyehyɛe no tu fo[citation needed] sɛ nneyɛe a ɛsan akyi a ɛba no dodow no ara yɛ nea emu nyɛ den na ɛsɛ sɛ wɔhwɛ kwan; nanso ɛkamfo kyerɛ awofo sɛ sɛ abofra a wanyin no bɔ mmɔden sɛ obepira akokoaa no, sɛ suban a ɛsan n’akyi no ankɔ yiye wɔ asram 2 anaa 3 ntam a, anaasɛ awofo no wɔ nsɛmmisa anaa nsɛm foforo a ɛhaw wɔn a, wɔnkɔ mmofra oduruyɛfo anaa mmofra adwene ho ɔbenfo nkyɛn.

Akansi[sesa]

"Anuanom akansi" yɛ akansi anaa nitan bi a ɛda anuanom mmarima ne mmea ntam. Ɛte sɛ nea emu yɛ den titiriw bere a mmofra bɛn wɔn mfe a wɔadi yiye anaasɛ wɔn bɔbeasu yɛ pɛ no.[39] Anuanom akansi betumi ayɛ basabasa; nanso, ɛnyɛ ade koro ne anuanom ayayade a abofra biako yɛ ɔfoforo ayayade no.

Anuanom akansi taa fi ase bere a abofra a ɔto so abien no aba akyi pɛɛ, anaasɛ ansa na aba. Bere a anuanom bɛda so ara dɔ wɔn ho wɔn ho no, ɛnyɛ ade foforo sɛ wɔbɛkasakasa na wɔayɛ wɔn ho adwemmɔne.[40] Mmofra yɛ nkate fi bere a wɔadi afe 1 wɔ nsonsonoe a ɛwɔ awofo ayaresa mu ho na ebedu mfe 3 no wɔanya abusua mmara ho ntease a ɛkɔ akyiri na wotumi susuw wɔn ho wɔ wɔn nuanom ho.[1] Anuanom akansi taa kɔ so wɔ wɔn mmofraase nyinaa na ebetumi ayɛ abasamtu ne adwennwen kɛse ama awofo.[41] Nhwehwɛmu bi hui sɛ mfe a wɔadi mfe 10–15 no bɔɔ amanneɛ sɛ akansi a ɛkɔ soro sen biara wɔ anuanom ntam.[42] Anuanom akansi betumi akɔ so akodu mpanyin afe so na anuanom ntam abusuabɔ betumi asesa kɛse wɔ mfe no mu. Mpanyimfo bɛyɛ nkyem abiɛsa mu biako ka wɔne anuanom ntam abusuabɔ ho asɛm sɛ ɛyɛ akansi anaasɛ ɛwɔ akyirikyiri. Nanso, akansi taa so tew bere kɔ so na anyɛ yiye koraa no, anuanom a wɔadi boro mfe 60 no mu 80% nya abusuabɔ a emu yɛ den.[1]

Abofra biara a ɔwɔ abusua bi mu si akan de kyerɛ nnipa ko a wɔyɛ sɛ nnipa na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔatew wɔn ho afi wɔn nuanom ho. Anuanom akansi kɔ soro bere a mmofra te nka sɛ wɔrenya wɔn awofo adwene a ɛnsɛ, baabi a adwennwen wɔ awofo ne mmofra asetra mu, ne baabi a abusua no gye ntɔkwaw tom sɛ ɔkwan a wɔfa so siesie ntawntawdi ahorow no. Sigmund Freud hunuu anuanom abusuabɔ no sɛ ɛyɛ Oedipus complex no ntrɛwmu, faako a na anuanom resi akan wɔ wɔn maame adwene ho na anuanom mmea de wɔn papa de wɔn adwene si wɔn so.[43] Adannandie adwene ho animdefo kyerɛkyerɛ anuanom akansi mu wɔ awofo sika a wɔde hyɛ mu ne abusuafo a wɔpaw wɔn ho: ɔwofo pɛ sɛ ɔtrɛw nneɛma mu pɛpɛɛpɛ wɔ mmofra a wɔwɔ abusua no mu nyinaa mu, nanso abofra pɛ nneɛma dodow no ara ma n’ankasa.

Abusuabɔ[sesa]

Ahoɔyaw

Ahoɔyaw nyɛ nkate biako pɛ. Nkate atitiriw a wɔda no adi wɔ ahoɔyaw nkitahodi mu ne ehu, abufuw, ahotɔ, awerɛhow, ne dadwen.[44] Ahoɔyaw ba wɔ asetra mu ahinanan a ɛyɛ abusuabɔ ahorow a enhia onipa a ɔto so abiɛsa mu. Asetra mu afa abiɛsa no fa abusuabɔ a ɛda onipa a n’ani bere ne ɔwofo no ntam, abusuabɔ a ɛda ɔwofo ne nea ɔne no resi akan no ntam, ne abusuabɔ a ɛda onipa a n’ani bere ne nea ɔne no resi akan no ntam.[44]

Awofo Foforo

Abakan a wɔde wɔn ho bata wɔn awofo ho no ne wɔn ahoɔyaw suban no wɔ abusuabɔ tẽẽ. Wɔ nhwehwɛmu bi a Volling yɛe mu no, wogyinaa sɛnea wɔyɛ wɔn ade wɔ ahoɔyaw ho wɔ anuanom a wɔyɛ nkokoaa foforo ne awofo nkitahodi ho mmuae ahorow a ɛsono emu biara no so huu mmofra akuw anan. Nhwehwɛmu a wɔahyɛ ho mmara Mmofra: Mmofra 60% na wɔhyɛ saa kuw yi mu.[44] Saa mmofra yi hwɛ wɔn awofo yiye sɛ wɔne wɔn nua a wɔawo no foforo no di nkitaho, wɔkɔ wɔn nkyɛn wɔ ɔkwan pa so na ɛtɔ mmere bi a wɔde wɔn ho hyɛ nkitahodi no mu.[44] Wɔda suban ho haw kakraa bi adi wɔ asram a edi awo foforo akyi no mu na wɔnkyerɛ suban a ɔhaw wom wɔ ɔwofo ne akokoaa ntam nkitahodi no mu.[44] Wobu saa mmofra yi sɛ wɔwɔ ahobammɔ bere a wɔyɛ wɔn ade sɛnea wɔbɛhwɛ kwan sɛ abofra bi bɛyɛ ade wɔ ofie tebea a wonim no yiye mu a wɔn awofo wɔ hɔ sɛ nnyinaso a ahobammɔ wom a wɔde bɛhwehwɛ nneɛma a atwa yɛn ho ahyia no mu.[44]Mmofra a Wɔkwati Ɔkwan a Wɔfa so Kwati: Mmofra 30% hwe ase wɔ saa kuw yi mu. [44] . Saa mmofra yi hwɛ awofo ne akokoaa ntam nkitahodi yiye na wɔntaa nkɔ akokoaa no ne ɔwofo no nkyɛn. Wɔn ho pere wɔn sɛ wɔbɛhwehwɛ tebea foforo no mu efisɛ wɔtaa hwehwɛ awerɛkyekye kakraa bi fi wɔn awofo hɔ.[44]Mmofra a Wɔbata Wɔn Ho: Mmofra 6% hwee ase wɔ saa kuw yi mu. Saa mmofra yi wɔ anigye kɛse wɔ ɔwofo ne nkokoaa nkitahodi ho ne ɔpɛ a emu yɛ den sɛ wɔbɛhwehwɛ bɛn ne ɔwofo no nkitahodi, na ɛtɔ mmere bi a wɔde wɔn ho hyɛ ɔwofo ne abofra nkitahodi mu.[44]Mmofra a Wɔhaw: Mmofra 2.7% hwe ase wɔ saa kuw yi mu ] . Saa mmofra yi yɛ wɔn ade wɔ nkate fam na wɔyɛ basabasa. Ɛyɛ den ma wɔn sɛ wɔbɛhwɛ wɔn nkate bɔne no so na ebia ɛda adi sɛ wɔde bɛto akyi sɛ nneyɛe bɔne a ɛfa abofra a wɔawo no foforo no ho.[44]

Awofo nkɛntɛnso

Mmofra ani bere nkitahodi a ɛda mmofra a wɔawo wɔn foforo ne wɔn maamenom ntam no sen sɛnea wɔne mmofra a wɔawo wɔn foforo ne wɔn agyanom te.[44] Eyi yɛ nea ntease wom efisɛ ɛde besi akokoaa no awo no, na abofra a odi kan no wɔ ɛna no sɛ nea ɔhwɛ no titiriw ma n’ankasa de. Nhwehwɛmu bi akyerɛ sɛ mmofra da ahoɔyaw a ɛnyɛ kɛse adi wɔ agya ne abofra a wɔawo no foforo ntam nkitahodi ho efisɛ agyanom taa twe nkate bɔne aso na wonnya abodwokyɛre kɛse te sɛ ɛnanom a wɔde wɔn ho bata ho ne ahoyeraw a wotumi hu no, ɛwom sɛ ɛyɛ den sɛ wɔbɛka eyi ho asɛm wɔ ɔkwan a ɛkɔ akyiri so de.

Mmofra a wɔwɔ awofo a wɔwɔ aware mu abusuabɔ pa no tumi hwɛ wɔn ahoɔyaw nkate horow no so yiye.[44] Mmofra taa da ahoɔyaw adi bere a wɔn awofo de wɔn adwene rekɔ onua no so sen bere a awofo no ne wɔn nkutoo na ɛredi nkitaho no bɔ abira.[44] Awofo a wɔde wɔn ho hyɛ aware mu nkitahodi pa mu no boa wɔn mma ma wogyina ahoɔyaw ano ma wotumi sesa wɔn ho. Wɔyɛ eyi denam ɔhaw ahorow ano aduru ne ntawntawdi ano aduru ho nhwɛso a wɔyɛ ma wɔn mma no so. Mmofra nso ntaa nnya ahoɔyaw nkate bere a wɔte ofie a abusua no mu biara kyɛ ɔdɔ ne anigye mu na ɔda no adi mu no.[44]

Nsusuwii ahorow a ɛda adi pefee

Nsusuwii ahorow a ɛda adi pefee a ɛfa abusuabɔ ho no ne akwan horow a mmofra fa so susuw akwan horow a wɔbɛfa so adi tebea foforo bi ho dwuma ho no wɔ abusuabɔ. Mmofra betumi ahwe ase akuw abien a ɛfa nsusuwii a wɔde di dwuma wɔ ɔkwan a ɛnyɛ nokware so ho. Ebia wɔyɛ nsusuwii hunufo a wotumi dannan wɔn ho na wogye di sɛ wobetumi aka nsakrae wɔ tebea horow ne nnipa so. Sɛnea ɛbɛyɛ foforo no, wobetumi ayɛ nsusuwiifo a wɔahyɛ da ayɛ, a wogye di sɛ tebea horow ne nnipa ntumi nsakra.[45] Saa gyidi ahorow a ɛda adi pefee yi na ɛkyerɛ sɛnea wɔn ahoɔyaw nkate no mu yɛ den, ne bere tenten a saa ahoɔyaw nkate ahorow no bɛtra hɔ.[45]Malleable Theorists da suban ahorow a ɛkanyan adwene adi, te sɛ ɔwofo anaa onua a wɔne wɔn di nkitaho de bɔ mmɔden sɛ wɔbɛma tebea no atu mpɔn. Wɔtaa nya ahoɔyaw nkate a emu yɛ den na ɛtra hɔ kyɛ efisɛ wɔde bere pii susuw tebea no ho na wɔkyekye akwan horow a wɔbɛfa so ama ayɛ yiye.[45]Fixed Theorists da nneyɛe a ɛnyɛ nea wɔde wɔn ho hyɛ mu adi, sɛ nhwɛso no, wɔsan wɔn akyi kɔ wɔn dan mu esiane sɛ wogye di nti wɔn nneyɛe no mu biara rennya tebea no so nkɛntɛnso anaasɛ ɛbɛma atu mpɔn.[45] Wɔtaa nya ahoɔyaw nkate a emu yɛ den na ɛtra hɔ bere tiaa bi sen nsusuwiifo a wotumi dannan wɔn ho.[45]

Mfe ahorow ahorow

Mmofra a wɔanyinyin taa ani bere pii te sɛ wɔn nua kumaa no.[44] Eyi fi tumi a wotumi de adwene di asetra mu tebea no ho dwuma wɔ ɔkwan bi so a ɛma wonya nkate pa, tema kɛse ma wɔn nua kumaa no.[44] Mmofra a wɔanyinyin tumi gyina wɔn anibere nkate a wɔwɔ ma wɔn nua kumaa no ano yiye esiane abusuabɔ a ɛho hia a ɛda ɔwofo no ne ne nua kumaa ntam no ntease nti.[44] Mmofra a wɔanyinyin nso tumi hwɛ wɔn nkate so yiye na wɔmfa wɔn ho nto wɔn a wɔhwɛ wɔn so kɛse wɔ abɔnten so mmara ho sɛnea ɛne wɔn nuanom nkumaa bɔ abira.[44] Anuanom nkumaa ahoɔyaw nkate no yɛ nea abufuw nkate di so.[44] Abusuabɔ a ɛda abofra kumaa ne abofra panyin no ntam no su nso yɛ ade a ɛma ahoɔyaw ba, efisɛ dodow a abusuabɔ no ye no dodow no ara na ahoɔyaw nkate ahorow no ankɔ so kɛse na nea ɛne no bɔ abira no.[44]

Ntawntawdi

Anuanom ntam ntawntawdi abu so na wɔtaa twe wɔn ho fi ho sɛ anuanom ahoɔden fa a wogye tom. Ɛmfa ho ntawntawdi ahorow pii a anuanom taa de wɔn ho hyɛ mu no, wobetumi akyekyɛ anuanom ntam ntawntawdi mu akuw abien a ɛtrɛw.[46] Ɔfa a edi kan no yɛ ntawntawdi a ɛfa pɛyɛ anaa atɛntrenee ho. Ɛnyɛ nea ɛntaa nsi sɛ wubehu anuanom a wosusuw sɛ wɔn akyerɛkyerɛfo, wɔn atipɛnfo, anaa ne titiriw no wɔn awofo ani gye wɔn nua ho. Nokwarem no, ɛnyɛ nea ɛntaa nsi sɛ wubehu anuanom a wɔn baanu nyinaa susuw sɛ wɔn awofo ani gye onua foforo no ho. Pɛyɛ a wosusuw sɛ ɛnyɛ pɛ wɔ nneɛma a wɔkyekyɛ mu te sɛ nea onyaa aduan a ɛyɛ dɛ kɛse no nso hyɛ saa ntawntawdi kuw yi mu. Ɛte sɛ nea saa ntawntawdi yi abu so kɛse wɔ onua kumaa no mu.[46]

Ntawntawdi a ɛto so abien no fa abofra bi a wosusuw sɛ ɛyɛ n’ankasa tumi a wɔn nua no bɛtow ahyɛ ne so no ho. Saa ntawntawdi yi ho nhwɛso ne bere a abofra bi hyɛn ne nua no dan mu bere a wɔmma no akwaaba, anaasɛ bere a abofra bi twa kɔ ne nua no nkyɛn wɔ kar no mu wɔ ɔkwan tenten bi mu no. Ɛte sɛ nea saa ntɔkwaw ahorow yi ho hia kɛse ma anuanom a wɔn mfe akɔ anim esiane ahofadi ho akɔnnɔ kɛse a wɔwɔ nti.[46]

Ɔhyew

Anuanom a wɔn ho yɛ hyew yɛ asɛmfua a wɔde kyerɛ ɔdɔ ne ayɔnkofa a anuanom wɔ. Ɛte sɛ nea anuanom a wɔn ho yɛ hyew no nya anuanom so nkɛntɛnso. Anuanom ɔhyew a ɛkɔ soro no ne asetra mu nimdeɛ a eye ne asetra mu ahoɔden a wosusuw sɛ ɛkɔ soro no wɔ abusuabɔ. Wɔ nsɛm a ɛfa anuanom ntam ntawntawdi a ɛkɔ soro mpo mu sɛ anuanom mu ɔhyew a ɛkɔ soro nso wɔ hɔ a ɛnde asetra mu nimdeɛ ne ahokokwaw kɔ so yɛ nea ennya nkɛntɛnso biara.[47]

Nneɛma bɔne a efi ntawntawdi mu ba

Asɛm a wɔka sɛ nkurɔfo "ko te sɛ anuanom" no kyerɛ sɛnea anuanom ntam ntawntawdi betumi ayɛ nea wɔde sobo abɔ wɔn ne sɛnea wogye anuanom ntawntawdi tom yiye. Ɛmfa ho sɛnea wobetumi agye saa akasakasa ahorow yi atom kɛse no, anuanom ntam ntawntawdi betumi anya anuanom baanu no so nkɛntɛnso ahorow pii. Wɔada no adi sɛ anuanom ntam ntawntawdi dodow a ɛkɔ soro no ne dadwen ne adwenemhaw a ɛkɔ soro wɔ anuanom mu no wɔ abusuabɔ, ne ne ho a ɛsom bo a ɛba fam ne nhomasua mu nimdeɛ a ɛba fam. Nea ɛka ho no, anuanom a wɔn ho yɛ hyew nyɛ ade a ɛbɔ wɔn ho ban wɔ nkɛntɛnso bɔne a efi dadwen, adwenemhaw, ne ho a wonni ne nhomasua mu nimdeɛ a ɛba fam mu ba no ho. Wei kyerɛ sɛ anuanom a wɔn ho yɛ hyew no ntumi nsiw saa nsunsuanso bɔne yi ano.[47] Anuanom ntam ntawntawdi nso ne nneyɛe a asiane wom kɛse a ɛkɔ soro no wɔ abusuabɔ a nea ɛka ho ne: sigaretnom, sukuu nna a wohuruw, polisifo a wɔne wɔn di nkitaho, ne nneyɛe afoforo a ɛwɔ Caucasian anuanom baanu mu gye mmakan a wɔwɔ anuanom nkumaa nkutoo. Gye sɛ onua panyin a ɔwɔ saa baanu yi mu no anuanom ntawntawdi ne suban a asiane wom wɔ abusuabɔ pa, enti anuanom ntawntawdi betumi ayɛ asiane a ɛde suban ho haw ahorow ba.[48] Nhwehwɛmu bi a wɔyɛe wɔ nea na ɔko no asɛmti yɛ ho (ankorankoro tumidi a wɔtow hyɛ so anaasɛ pɛyɛ a enni hɔ) nso kyerɛ sɛ ebia ɔko no asɛmti no benya nea ebefi ntawntawdi no mu aba no so. Saa nhwehwɛmu yi kyerɛe sɛ na anuanom ntam ntawntawdi wɔ ankorankoro tumidi ho no ne obu a ɛba fam a wobu wɔn ho no wɔ abusuabɔ, na ɛte sɛ nea anuanom ntam ntawntawdi a ɛfa pɛyɛ a wosusuw sɛ enni hɔ ho no ne adwenemhaw ho sɛnkyerɛnne ahorow wɔ abusuabɔ kɛse. Nanso, nhwehwɛmu no nso kyerɛe sɛ adwenemhaw ne dadwen ho sɛnkyerɛnne akɛse nso ne anuanom ntam ntawntawdi a ɛtaa ba ne anuanom ntawntawdi a emu yɛ den kɛse no wɔ abusuabɔ.[46]

Awofo kwan a wfa so di ntawntawdi ho

Akwan a awofo fa so di wɔn mma ntawntawdi ho dwuma no bi ne awofo a wɔmfa wɔn ho nhyɛ mu, awofo a wɔde wɔn ho bɛhyɛ mu ho akwan horow a wɔde wɔn adwene si mmofra so, ne nea ɛntaa mma sɛ wɔbɛhyɛ honam fam ntawntawdi ho nkuran wɔ anuanom ntam. Nea ɛka awofo a wɔmfa wɔn ho nhyɛ mu no ho ne akwan horow a ɔwofo no bu n’ani gu anuanom no ntawntawdi so na ɔma wɔyɛ ho adwuma wɔ wɔn ntam a wonni akwankyerɛ a efi abɔnten. Wɔ tebea horow bi mu no, wɔpaw saa kwan yi sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛkwati tebea horow a ɔwofo no si onua a ɔfata ho gyinae na ebia ɔbɛpɛ onua biako asen ɔfoforo no, nanso, ɛdenam saa kwan yi a wobedi akyi so no, ɔwofo no betumi de hokwan a ɔwɔ no abɔ afɔre de akyerɛkyerɛ wɔn mma sɛnea wɔbɛyɛ no di ntawntawdi ho dwuma. Nea ɛka awofo a wɔde wɔn ho hyɛ mu a wɔde mmofra di dwuma no ho ne akwan horow a ɔwofo no fa so yɛ ntamgyinafo ma akyinnyegye a ɛkɔ so wɔ mmofra baanu no ntam na ɔboa wɔn ma wɔyɛ adwene biako. Sɛ awofo de saa kwan yi di dwuma a, ebia wɔbɛboa ma wɔayɛ sɛnea mmofra no betumi adi ntawntawdi ho dwuma daakye ho nhwɛso; nanso ɛsɛ sɛ awofo kwati sɛ wɔbɛkyerɛ nea ebefi mu aba no akyerɛ mmofra no, na wɔhwɛ hu sɛ wɔn na wɔreyɛ ntamgyinafo a wɔde nyansahyɛ ahorow rema akyinnyegye no, na ama mmofra no atumi asi nea ebefi mu aba no ho gyinae. Ebia eyi ho hia titiriw bere a mmofra no binom wɔ autism no.[49] Awofo no betumi apaw akwan horow a awofo hyɛ nipadua mu basabasayɛ ho nkuran wɔ anuanom ntam no ho nkuran na aboa mmofra ma wɔadi basabasayɛ ho dwuma daakye, nanso, ɛte sɛ nea saa kwan yi nyɛ nea etu mpɔn efisɛ ɛne ntawntawdi kɛse a ɛkɔ so wɔ mmofra ntam no wɔ abusuabɔ. Awofo a wɔmfa wɔn ho nhyɛ mu no nso ne anuanom ntam ntawntawdi a ɛkɔ soro, ne anuanom a wɔn ho yɛ hyew a ɛba fam no wɔ abusuabɔ. Ɛte sɛ nea awofo a wɔde wɔn ho hyɛ mu a egyina mmofra so no nya nkɛntɛnso pa wɔ anuanom ntam abusuabɔ so a ɛne anuanom ɔhyew a ɛkɔ soro ne anuanom ntawntawdi a ɛba fam no wɔ abusuabɔ.[50]

Nsunsuanso a ɛba bere tenten a ɛba bere a obi wɔ hɔ

Nhwehwɛmu a wɔayɛ wɔ asetra mu nimdeɛ ne nipasu mu nsonsonoe a ɛwɔ mmofra nkutoo ne mmofra a wɔwɔ anuanom ntam no kyerɛ sɛ ne nyinaa mu no, onua bi a ɔwɔ hɔ no nnya abofra no so nkɛntɛnso biara sɛ ɔpanyin.[51]

Mmarima ne mmea dwumadi ahorow wɔ mmofra ne awofo mu[sesa]

Nsonsonoe bi wɔ anuanom ntam bere nyinaa, titiriw anuanom a ɛsono wɔn bɔbeasu. Mpɛn pii no, anuanom a ɛsono wɔn bɔbeasu betumi abu nneɛma sɛ ɛnteɛ efisɛ wɔma wɔn nuabarima anaa nuabea kwan ma wɔyɛ nneɛma bi esiane wɔn bɔbeasu nti, bere a wonya kwan yɛ biribi a ɛnyɛ anigye pii anaasɛ ɛyɛ soronko ara kwa no. McHale ne ne yɔnko dwumayɛni yɛɛ nhwehwɛmu a ɛkɔ akyiri a wɔde mmofra a wɔadi mfe mfinimfini dii dwuma na wɔhwɛɛ ɔkwan a awofo no faa so boaa su horow a ɛyɛ katee wɔ wɔn mma mu no. Wɔ wɔn nhwehwɛmu no mu no, wɔn a wɔsɔɔ hwɛe no yɛɛ mmusua ahorow abien mu nhwehwɛmu, biako wɔ anuanom a wɔne wɔn ho da, na biako nso wɔ anuanom a ɛsono wɔn bɔbeasu, ne mmofra no awo nhyehyɛe nso.[52] Wɔde telefon so nsɛmbisa na ɛyɛɛ sɔhwɛ no, a na wɔn a wɔsɔ hwɛ no bebisa mmofra no dwumadi ahorow a wɔyɛe wɔ wɔn da mũ no nyinaa wɔ sukuu akyi no ho asɛm.[52] Wɔn a wɔsɔɔ hwɛe no hui sɛ wɔ afie a na mmofra a wɔyɛ mmarima ne mmea a wɔadi afra wɔ hɔ, na agya no kura atetesɛm gyinapɛn ahorow no mu no, mmofra no nso kura atetesɛm gyinapɛn ahorow na enti wɔsan nso di dwuma a egyina ɔbarima ne ɔbea nna so wɔ fie hɔ. Nea ɛne eyi bɔ abira no, wɔ afie a na agya no nni atetesɛm mu gyinapɛn ahorow mu no, na wɔkyekyɛ ofie nnwuma no mu pɛpɛɛpɛ kɛse wɔ ne mma no mu.[52] Nanso, sɛ agyanom wɔ mma mmarima baanu a, na ɔbarima kumaa no taa boa kɛse wɔ ofie nnwuma mu, nanso bere a oduu ne mmabunbere mu no abofra kumaa no gyaee sɛ ɔbɛboa saa wɔ ofie no mu. Nanso, nhomasua betumi ayɛ ade a ɛma obi adwene tu fra a ɛka agya no suban ne anuanom no nneyɛe nyinaa, na ɛna no suban no annya nkɛntɛnso a ɛda adi.[52]

Westermarck nkɛntɛnso[sesa]

Nnipa ho ɔdenimfo Edvard Westermarck hui sɛ mmofra a wɔtete wɔn bom sɛ anuanom no nte nka sɛ wɔn ho wɔn ho bɛkɔ nna ho akɔnnɔ akyiri yi wɔ wɔn asetra mu. Wɔfrɛ eyi Westermarck Nkɛntɛnso. Wobetumi ahu wɔ mmusua a wɔwoo wɔn ne wɔn a wɔfa wɔn sɛ wɔn mma mu, nanso wɔ tebea afoforo a wɔtete mmofra wɔ nkitahodi a emu yɛ den mu nso mu, te sɛ Israel kibbutz nhyehyɛe ne Chinafo shim-pua aware.[53][54]