Akwantuo fri Gaana kɔ Germany

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Gaana foɔ efri aseɛ tu kwan kɔ Germany wɔ afi apem du nkon ne adunom (1950) mu. Sa brɛ no mu no na Germany atoyɛ nhyihyeɛ ɛmaa ɛbibrɛ mu adesua foɔ kwan sɛ wonom betumi atu kwan akɔ Germany akɔ toa wonom adesua so. Saa nhyihyeɛ yi boa maa adesua foɔ no nya nnideɛ ɛbɛboa ama wonom nkuro ahodoɔ no atu mpon.[1]

Adesua ho mmoa nhyihyɛɛ[edit]

Gaana foɔ adesuafoɔ aa enya kwan kɔ Germany no efiri aseɛ yɛ no sɛ wonom ɛmpɛ sɛ wonom beba fie wo brɛ aa adesua no akɔ awieyɛ. Gaana foɔ nso a wonom atu kwan nso bebree noa yɛ wɔ mo adwene sɛ wɔ mo mma fie biom ɛberɛ koraa wɔ mo nkrakra ho nhyihyɛɛ apa ho.

Ɛwɔ afe ɔha nkono ene aduɔwotwi (1980) no mu no enam ako, ɛkɔm , ohia ne aban tu guo ahodoɔɔ nti no, emaa mmabunu[2] ne Gaana foɔ dodoɔ no aa yɛ wɔn adwene sɛ ɔmo betu kwan akɔ aborokyire akɔ bɔ bra a na Germany ka ho bi. Ebisi sesɛ mrɛ yi mu Gaana foɔ tu kwan kɔ Germany wɔ kwan pa ne kwan bone so.

References[edit]

  1. https://www.theafricancourier.de/features/ghanaians-in-germany-1950s-till-today-part-2/
  2. https://qz.com/africa/1003249/young-ghanaians-are-risking-their-lives-to-get-to-europe-illegally/